O nás

Jsme ryze česká firma zabývající se výzkumem a výrobou inovativních antistresových přípravků pro rostliny. Naší velkou motivací je vyvíjet a následně dodávat produkty, které jsou efektivní pro pěstování rostlin a zároveň nezatěžují přírodu, ani naše těla. Laboratorní testy prokázaly že používání našich produktů neškodí půdě, včelstvům, ani lidskému organizmu. 

ROSTLINNÉ ANTISTRESORY FYTO-FITNESS

  • Pomocné rostlinné přípravky registrované na území České a Slovenské republiky
  • Všechny přípravky mají atest o nezávadnosti pro člověka, včely a životní prostředí
  • Nejedná se o hnojiva, ale o fytoefektory s protistresovým, léčebně preventivním či léčebným účinkem v důsledku odezvy imunitního systému rostliny. Fyto-fitness efekt účinku.
  •  Účinnými látkami jsou anorganické aniontové komplexy s chemickou vazbou na huminové kyseliny
  • Aplikační forma (výhradně postřik, ne zálivka)  má v nejvyšší používané koncentraci celkový obsah účinných substancí cca 0,007 hmot.% přípravky mají fyziologické hodnoty pH (6-7).
  • Jedná se o výsledek více než 25 let výzkumu a vývoje s účastí dobrovolníků (malopěstitelé, drobní a střední zemědělci)

                                                             Všechny výrobky se prodávají v koncentrátu a ředí se v poměru 1:100.  

                                                        foto all 3