Nejčastější dotazy

KDY A JAK APLIKOVAT PRODUKTY?

Aplikační diagram znázorňuje jednotlivé případy užití a nejvhodnější dobu na aplikaci produktů: 

APLIKAČNÍ DIAGRAM

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přípravky se aplikují mlžením tryskou. Konev s kropítkem je pro aplikaci nevhodná.

- Rostliny, jejichž části jsou určeny ke konzumaci (lidmi, zvěří, ptactvem) se ošetřují maximálně 5-6x za vegetační rok

- Prodleva mezi dvěma po sobě následujícími aplikacemi je zpravidla 1 až 2 týdny. V případě zvýšeného výskytu houbových, bakteriálních chorob, popř. viróz lze interval zkrátit.

- Venkovní teplota pro aplikaci nesmí přestoupit 23 °C, proto v období letních veder aplikace v ranních hodinách, rosa není na závadu.

- Kvetoucí rostliny se ošetřují na listy mimo květ, aby nedošlo ke smáčení pylových zrn.

- Aplikace na celý povrch rostliny není nezbytná

 

JAK MOHOU ROSTLINY ZAŽÍVAT STRES?

Stres je obecně nepříznivý stav, působením činitele zvaného STRESOR. U rostlin může být stresorem změna klimatických podmínek, nedostatek živin, vláhy, slunečního svitu, či různými patogeny (nemoci a škůdci). Často je stres způsoben nedostatkem nebo naopak nadbytkem nějakého potřebného a běžného faktoru, jako je voda, kyslík či světlo. Stres je běžnou součástí života všech rostlin, proto mají obrané reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit tak poškození, nebo smrti. Obrané reakce mají však své hranice, a proto například rostliny meziplanetárním prostoru nemají šanci přežít.

 

JAK SE MŮŽE ROSTLINA BRÁNIT STRESU?

Řadu stresorů rostliny zvládnou pasivními i aktivními obrannými mechanismy, které probíhají na molekulárně genetické úrovni, v rámci svého imunitního systému. Lze jim v tom pomoci aplikací organických pesticidů, většinou syntetických.Ty však zanechávají rezidua, která nejsou přátelská k ekosystémům, včetně zdraví člověka. Proto cílem pěstitelů s pomocí legislativy státu je minimalizace používání syntetických pesticidů. Po roce 2020 bude skladba používaných pesticidních přípravků výrazně zredukovaná a pěstitelé rostlin se přiblíží době „post-pesticidní“.

 

CO ZNAMENÁ FYTO-FITNESS EFEKT?

FYTO-FITNESS efekt je optimalizace rostlinného metabolismu, který vede k posílení autoimunitního systému rostliny a jejich obranných mechanismů, k potlačení negativních účinků rostlinných stresorů, k vysoké efektivitě využití živin, fotosyntetického procesu a tím ke zvýšení celkové kondice rostliny.

 

JAKÝ VÝZNAM MAJÍ HUMINOVÉ KYSELINY?

 Huminové kyseliny jsou považovány za nejúčinnější složku humusu. Je to souhrnné označení pro vysoce komplexní molekulární struktury, kde na aktivní jádro tvořené aromatickými sloučeninami jsou vázány aminokyseliny, aminocukry, sacharidy, purinové a pyrimidinové zbytky a další organické látky. Jejich vysoce pozitivní vliv na metabolismus rostlin i člověka byl prokázán v průběhu posledních padesáti let.