Kontaktujte nás:

Tel.: +420 773 025 591 

info@biofitos.eu

Sociální sítě:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2016 BIO Fitos

Případy užití u vybraných rostlin

Réva vinná, odrůda Frankovka

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto připravený aplikační roztok byl použit ve formě oplachového postřiku na révu vinnou (Vitis vinifera), odrůda Frankovka, klon
PO-281/E, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, střední rýnsko-hesenské vedení, v době listového pupenu
ve stádiu „myšího ouška“. Postřik byl opakován před květem (tj. před rozpukem květních pupenů) společně s prostředkem Kuprikol 50 ve druhé dekádě měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem. Po odkvětu ve druhé dekádě měsíce června byl aplikován Fyto-fitness Complex naředěný vodou v poměru 1: 100, a poté opakovaně v polovině měsíce července, srpna a září aplikován Fyto-fitness Basic+ ředěný vodou v poměru 1: 500.

Po dobu od rašení již počátkem dubna nevykazovaly rostliny známky poškození ranními mrazíky, vývoj květních hroznů nastal již koncem dubna, po odkvětu prokazovaly rostliny minimální sprchavost hroznů, po celou dobu vegetace od června do sklizně na konci měsíce října nebylo potřeba nasazovat preventivní ochranné ani léčebné postřiky proti plísňovým onemocněním
ani proti peronospoře. Bylo sklizeno celkem 13,5 kg hroznů, cukernatost 17,5° NM.

Srovnávací vzorek shora uvedené révy vinné, odrůda Frankovka, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, vedení střední, v době listového pupenu ve stádiu „myšího ouška“, byl ošetřen prostředkem Sulka ve formě oplachového vodného postřiku v koncentraci 4 %. Před květem
(tj. před rozpukem květních pupenů) na počátku měsíce června byl aplikován postřik přípravkem Sulikol 750 SC společně s prostředkem Kuprikol 50 v koncentracích doporučených výrobcem. Sprchavost po odkvětu činila cca 15 %. Po odkvětu ve třetí dekádě měsíce června byl aplikován preventivní ochranný postřik směsným roztokem přípravků IQ-Crystal a Acrobat MZ v koncentraci doporučené výrobci, tento roztok opětovně aplikován co 14 dnů v průběhu července
a do poloviny srpna.

Ve druhé polovině srpna byl porost z důvodu začínajícího výskytu plísně šedé a počínajícího odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) ošetřen směsným roztokem přípravků
IQ-Crystal, Acrobat MZ a Wuxal Kalcium v koncentraci doporučené výrobci. V polovině měsíce října bylo sklizeno celkem 10,2 kg hroznů, cukernatost 14,5° NM.

Réva vinná, odrůda Rulandské bílé

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto připravený aplikační roztok byl použit ve formě oplachového postřiku na révu vinnou (Vitis vinifera), odrůda Rulandské bílé, klon PO-156/4, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, střední rýnsko-hesenské vedení, v době listového pupenu ve stádiu „myšího ouška“. Postřik byl opakován před květem (tj. před rozpukem květních pupenů) společně s prostředkem Kuprikol 50 ve třetí dekádě měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem. Po odkvětu ve druhé dekádě měsíce června byl aplikován Fyto-fitness Complex naředěný vodou v poměru 1: 100, a poté opakovaně v polovině měsíce července, srpna a září Fyto-fitness Basic+ ředěný vodou v poměru 1: 500.

Po dobu od rašení již počátkem dubna nevykazovaly rostliny známky poškození ranními mrazíky, vývoj květních hroznů nastal již koncem dubna, po odkvětu prokazovaly rostliny sprchavost hroznů do 5 %, po celou dobu vegetace od června do začátku druhé srpnové dekády nebylo potřeba nasazovat preventivní ochranné ani léčebné postřiky proti plísňovým onemocněním
ani proti peronospoře. K uvedeným postřikovým přípravkům aplikovaným v polovině měsíců srpen a září, jak je uvedeno výše, byl z preventivně ochranných důvodů přidán v koncentracích dle doporučení výrobců prostředek IQ-Crystal a Acrobat MZ. Na konci měsíce října bylo sklizeno celkem 11,5 kg hroznů, cukernatost 22,5° NM.

Srovnávací vzorek shora uvedené révy vinné, odrůda Rulandské bílé, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, vedení střední, v době listového pupenu ve stádiu „myšího ouška“, byl ošetřen prostředkem Sulka ve formě oplachového vodného postřiku v koncentraci 4 %. Ranními mrazíky v první dekádě měsíce května bylo poškozeno cca 5 % výhonů, které byly vyřezány. Před květem (tj. před rozpukem květních pupenů) na počátku měsíce června byl aplikován postřik přípravkem Sulikol 750 SC společně s prostředkem Kuprikol 50 v koncentracích doporučených výrobcem. Sprchavost činila cca 20 %.

Po odkvětu ve třetí dekádě měsíce června byl aplikován preventivní ochranný postřik směsným roztokem přípravků IQ-Crystal a Acrobat MZ v koncentraci doporučené výrobci, tento roztok opětovně co 14 dnů v průběhu července a do poloviny srpna. Ve druhé polovině srpna byl porost z důvodu začínajícího výskytu plísně šedé a počínajícího odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) ošetřen směsným roztokem přípravků IQ-Crystal, Acrobat MZ a Wuxal Kalcium
v koncentraci doporučené výrobci. Na v polovině měsíce října bylo sklizeno celkem 8,5 kg hroznů, cukernatost 19,5° NM.  

Broskvoně

Stromky (5 kusů) broskvoně obecné (Prunus persica var.lanuginosa f. pretiosa), odrůda Redhaven byly počátkem měsíce února ošetřeny přípravkem Syllit 65 WP v koncentraci doporučené výrobcem společně s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl opakován před květem, stádium květních pupenů „myší ouško“.  Po odkvětu byl aplikován Fyto-fitness Complex naředěný vodou v poměru 1: 100, a poté opakovaně v polovině měsíce července
a srpna Fyto-fitness Basic ředěný vodou v poměru 1: 500. Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou
v poměru 1: 500 byl aplikován po sběru plodů.

Srovnávací vzorek stromků (5 kusů) broskvoně obecné (Prunus persica var.lanuginosa f. pretiosa), odrůda Redhaven nebyly v měsíci únoru a před květem ošetřeny vůbec, ve stádiu rozpuku listových pupenů byl pozorován výskyt kadeřavosti. Napadené listy byly otrhány a koncové výhony
na větvích byly ošetřeny přípravkem Syllit 65 WP v koncentraci doporučené výrobcem společně
s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik Fyto-fitness Basic ředěný vodou
v poměru 1: 500 byl opakován dvakrát po 7 dnech. Další výskyt kadeřavosti nebyl dále pozorován.

Oba shora uvedené vzorky broskvoní byly v dalším roce ošetřeny počátkem měsíce února s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik Fyto-fitness Complex naředěný vodou
v poměru 1: 100 byl opakován před květem, stádium květních pupenů „myší ouško“ a pak ještě jednou po odkvětu, a poté opakovaně v polovině měsíce července a srpna byl aplikován
Fyto-fitness Basic ředěný vodou v poměru 1: 500. Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru
1: 500 byl aplikován po sběru plodů. Výskyt kadeřavosti nebyl pozorován.

Srstka angrešt

Vzorek 5 stromků srstky angreštu (Ribes uva-crispa), odrůda Zlatý fík, stromkový, byl počátkem měsíce dubna ošetřen přípravkem Discus v koncentraci doporučené výrobcem společně s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl opakován před květem prostředkem Fyto-fitness Complex naředěným 1:100, a pak ještě jednou po odkvětu přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 500. Po celou dobu vegetace nebyl pozorován výskyt amerického padlí angreštového.

Srovnávací vzorek stromků (5 kusů) srstky angreštu (Ribes uva-crispa), odrůda Zlatý fík,
byl počátkem měsíce dubna ošetřen přípravkem Discus v koncentraci doporučené výrobcem, postřik přípravkem Diskus v koncentraci doporučené výrobcem byl opakován před květem a pak ještě jednou po odkvětu. Po 14 dnech byl pozorován výskyt amerického padlí angreštového. Proto byl aplikován přípravek Discus v koncentraci doporučené výrobcem společně s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100.  Další výskyt amerického padlí angreštového pak již nebyl dále pozorován.

Oba shora uvedené vzorky stromků (10 kusů) srstky angreštu (Ribes uva-crispa), odrůda Zlatý fík byly v dalším roce ošetřeny počátkem měsíce dubna prostředkem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl opakován před květem prostředkem Fyto-fitness Complex naředěným 1:100, a pak ještě jednou po odkvětu přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 500. Po celou dobu vegetace nebyl pozorován výskyt amerického padlí angreštového.

Smrk

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100. Takto naředěný roztok byl aplikován
na porost 30 stromků smrku ztepilého (Picea abies, excelsa), stáří 2 roky. Stromky (řada
10 jedinců) ošetřované ve 2-5 roce života vždy v měsíci březnu, červnu a srpnu shora uvedeným naředěným roztokem Fyto-fitness Basic+ , v měsíci květnu pak přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným 1:100, měly v měsíci prosinci průměrnou výšku 212 ± 3 cm, průměr kmene ve výšce 10 cm nad zemí v průměru 8,2 ± 0,5 cm, 10 jedinců ošetřovaných stejným způsobem
až ve 3-5 roce života měly v měsíci prosinci průměrnou výšku 195 ± 5 cm, průměr kmene ve výšce 10 cm nad zemí v průměru 6,8 ± 0,6 cm, u neošetřovaných 10 jedinců v měsíci prosinci průměrnou výšku 145 ± 12 cm, průměr kmene ve výšce 10 cm nad zemí v průměru 5,0 ± 1,2 cm.

Řepka olejka

Řepka olejka (Brassica napus) odrůda Lagoda, ozimá, 600 g semen vysetých a pěstovaných
na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů bylo 14 dnů po vzejití porostu ošetřeno postřikem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl zopakován po 20 dnech od vzejití výsevu přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou
v poměru 1: 100. Počátkem měsíce dubna a počátkem května byl porost ošetřen přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 500. Bylo sklizeno 36,8 kg olejnatých semen
při jejich vlhkosti 5 %.

Srovnávací vzorek 600 g semen vysetých ve stejné době jako dříve uvedený a pěstovaný
na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů nebyl prostředkem
Fyto-fitness ošetřen vůbec. Bylo sklizeno 31,0 kg olejnatých semen při jejich vlhkosti 5 %.

Řepa krmná

Krmná řepa (Beta vulgaris L. conv. (ssp.) crassa) odrůda Dorka, 200 g semen vysetých
a pěstovaných na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů bylo 14 dnů
po vzejití porostu ošetřeno postřikem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100.  Postřik přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou v poměru 1: 100 byl proveden
po 14 dnech po vyjednocení výsevu. Počátkem měsíce června a počátkem měsíce července byl porost ošetřen přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 100. Bylo sklizeno 817 kg bulev krmné řepy.

Srovnávací vzorek 200 g semen vysetých ve stejné době jako dříve uvedený a pěstovaných na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů nebyl prostředkem Fyto-fitness ošetřen vůbec. Bylo sklizeno 779 kg bulev krmné řepy.

Okurka k nakládání

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto naředěný roztok byl aplikován
na sazenice (soubor 2x20 rostlin) přímého venkovního výsevu okurky seté (Cucumis sativus) nakládačka odrůda ORNELLO F 1, spon 90x25 cm, ve stádiu prvních pravých lístků (15. květen). Pak byl přípravek Fyto-fitness Complex naředěn vodou v poměru 1: 100 a aplikován
na tytéž rostliny za cca 60 dnů. Po celou dobu květen-srpen byly rostliny ve výborné kondici,
bez viditelného napadení listů a plodů chorobami či škůdci, nebylo třeba aplikovat ochranné postřiky. Zálivka 2x týdně 10 litrů vody/m2 plochy záhonu, k dodání živin byl aplikován Cererit v dávce doporučené výrobcem. Počátkem měsíce září poklesly minimální denní teploty ke 2 °C,
což se projevilo v průběhu 10 dnů odumíráním listů, zastavením tvorby květů a vývinu plodů. Poškozené listy a plody byly odstraněny a na rostliny byl aplikován Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru 1: 100. Po té během 2 – 3 dnů se vitalita rostlin zvýšila, obnovil
se jejich původní stav a rostliny dále rodily až do zámrazu v měsíci listopadu. Výnos při sběru okurek cca 10 cm dlouhých byl 42,3 kg okurek z pěstované plochy.

Srovnávací vzorek (soubor 2x20 rostlin) okurky seté shodný jako shora uvedený nebyl po celou dobu ošetřen žádným postřikem Fyto-fitness. V průběhu vegetace byly aplikovány postřiky přípravkem Kuprikol 50 koncem měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem a třikrát přípravkem Previcur (polovina měsíce června, polovina měsíce července, polovina srpna) v koncentraci doporučené výrobcem. Na počátku měsíce srpna, kdy se na rostlinách začaly vyskytovat svilušky chmelové a mšice, byly rostliny ošetřeny prostředkem Floramite 240 SC
a Mospilan 20 SP v koncentraci doporučené výrobcem.  Po chladných dnech v měsíci září, jak je uvedeno shora, vegetace rostlin byla ukončena. Výnos při sběru okurek cca 10 cm dlouhých byl 22,9 kg okurek z pěstované plochy.

Rajče tyčkové

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto naředěný roztok byl aplikován pátý den po výsadbě na sazenice (soubor 20 rostlin) rajčete tyčkového (Lycopersicon lycopersicum) TORNÁDO F1, 5 rostlin na 1 m2, vysázených na venkovní záhon ve stádiu šestého pravého lístku (20. květen). Pak byl přípravek Fyto-fitness Complex naředěn vodou v poměru 1: 100 a aplikován na tytéž rostliny za cca 60 dnů. Po celou dobu květen-srpen byly rostliny ve výborné kondici,
bez viditelného napadení listů a plodů chorobami či škůdci, nebylo třeba aplikovat ochranné postřiky. Zálivka 3x týdně 10 litrů vody/m2 plochy záhonu podmokem, k dodání živin byl aplikován Cererit v dávce doporučené výrobcem. Počátkem měsíce září poklesly minimální denní teploty ke 2 °C, což se projevilo v průběhu 1-3 dnů odumíráním listů, zastavením tvorby květů
a vývinu plodů. Poškozené listy byly odstraněny a na rostliny byl aplikován postřik aplikován Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru 1: 100. Po té během 2 – 3 dnů se vitalita rostlin zvýšila, obnovil se jejich původní stav a rostliny dále rodily až do zámrazu v měsíci listopadu. V polovině měsíce října byl opět aplikován postřik Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru
1: 500. Výnos při sběru rajčat ve stádiu plné zralosti v průběhu července až října byl 41,6 kg rajčat z pěstované plochy.

Srovnávací vzorek (soubor 20 rostlin) rajčete tyčkového pěstovaný shodným jako shora uvedeným způsobem ale nebyl po celou dobu ošetřen žádným z prostředků Fyto-fitness. V průběhu vegetace byly navíc na rostliny aplikovány postřiky přípravkem Kuprikol 50 koncem měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem a třikrát přípravkem Previcur (polovina měsíce června, polovina měsíce července, polovina srpna) v koncentraci doporučené výrobcem. Po chladných dnech v měsíci září, jak je uvedeno shora, vegetace rostlin byla ukončena. Výnos při sběru rajčat ve stádiu plné zralosti v průběhu července až října byl 20,9 kg rajčat z pěstované plochy.

Květák letní

Květák letní (Brassica oleracea convar. botrytis) odrůda BRILIANT, 400 ks sazenic, plocha 100 m2 byl 14 dnů po výsadbě sazenic na pole ošetřen postřikem Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou
v poměru 1: 100. Postřik přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou v poměru 1: 100 byl zopakován po 30 dnech od výsadby a pak ještě jednou 50 dnů od výsadby sazenic přípravkem Fyto-fitness Basic v koncentraci 1: 500. V průběhu vegetace nebyl pozorován výskyt housenek bělásků. Při sklizni byl pozorován propad růžic pod 0,15 %, výnos standardních růžic květáku byl 321 kg.

Srovnávací vzorek 400 ks sazenic, plocha 100 m2, vysazený ve stejné době jako předchozí, nebyl prostředkem Fyto-fitness ošetřen vůbec. V průběhu měsíce června byl pozorován zvýšený výskyt housenek bělásků, porost byl proto ošetřen prostředkem Explicit Plus dle doporučení výrobce. Propad růžic byl 3,80 %, výnos z plochy byl 249 kg standardních růžic květáku.

Zelí hlávkové letní

Zelí hlávkové letní (Brassica oleracea convar. Capitata) odrůda Lena F1, 400 ks sazenic, plocha
100 m2 bylo 14 dnů po výsadbě sazenic na pole ošetřen postřikem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou v poměru
1: 100 byl zopakován po 30 dnech od výsadby a pak ještě jednou 50 dnů od výsadby sazenic přípravkem Fyto-fitness Basic v koncentraci 1: 500. V průběhu vegetace byl porost minimálně napaden housenkami bělásků, takže nebylo třeba aplikovat chemickou ochranu. Při sklizni byl výnos standardních hlávek zelí 488 kg.

Srovnávací vzorek 400 ks sazenic, plocha 100 m2, vysazený ve stejné době jako předchozí, nebyl prostředkem ošetřen vůbec. V průběhu měsíce července byl pozorován zvýšený výskyt housenek bělásků, který byl ošetřen prostředkem Explicit Plus dle doporučení výrobce. Výnos z plochy byl 432 kg standardních hlávek zelí.

Réva vinná, odrůda Frankovka

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto připravený aplikační roztok byl použit ve formě oplachového postřiku na révu vinnou (Vitis vinifera), odrůda Frankovka, klon
PO-281/E, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, střední rýnsko-hesenské vedení, v době listového pupenu
ve stádiu „myšího ouška“. Postřik byl opakován před květem (tj. před rozpukem květních pupenů) společně s prostředkem Kuprikol 50 ve druhé dekádě měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem. Po odkvětu ve druhé dekádě měsíce června byl aplikován Fyto-fitness Complex naředěný vodou v poměru 1: 100, a poté opakovaně v polovině měsíce července, srpna a září aplikován Fyto-fitness Basic+ ředěný vodou v poměru 1: 500.

Po dobu od rašení již počátkem dubna nevykazovaly rostliny známky poškození ranními mrazíky, vývoj květních hroznů nastal již koncem dubna, po odkvětu prokazovaly rostliny minimální sprchavost hroznů, po celou dobu vegetace od června do sklizně na konci měsíce října nebylo potřeba nasazovat preventivní ochranné ani léčebné postřiky proti plísňovým onemocněním
ani proti peronospoře. Bylo sklizeno celkem 13,5 kg hroznů, cukernatost 17,5° NM.

Srovnávací vzorek shora uvedené révy vinné, odrůda Frankovka, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, vedení střední, v době listového pupenu ve stádiu „myšího ouška“, byl ošetřen prostředkem Sulka ve formě oplachového vodného postřiku v koncentraci 4 %. Před květem
(tj. před rozpukem květních pupenů) na počátku měsíce června byl aplikován postřik přípravkem Sulikol 750 SC společně s prostředkem Kuprikol 50 v koncentracích doporučených výrobcem. Sprchavost po odkvětu činila cca 15 %. Po odkvětu ve třetí dekádě měsíce června byl aplikován preventivní ochranný postřik směsným roztokem přípravků IQ-Crystal a Acrobat MZ v koncentraci doporučené výrobci, tento roztok opětovně aplikován co 14 dnů v průběhu července
a do poloviny srpna.

Ve druhé polovině srpna byl porost z důvodu začínajícího výskytu plísně šedé a počínajícího odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) ošetřen směsným roztokem přípravků
IQ-Crystal, Acrobat MZ a Wuxal Kalcium v koncentraci doporučené výrobci. V polovině měsíce října bylo sklizeno celkem 10,2 kg hroznů, cukernatost 14,5° NM.

Réva vinná, odrůda Rulandské bílé

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto připravený aplikační roztok byl použit ve formě oplachového postřiku na révu vinnou (Vitis vinifera), odrůda Rulandské bílé, klon PO-156/4, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, střední rýnsko-hesenské vedení, v době listového pupenu ve stádiu „myšího ouška“. Postřik byl opakován před květem (tj. před rozpukem květních pupenů) společně s prostředkem Kuprikol 50 ve třetí dekádě měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem. Po odkvětu ve druhé dekádě měsíce června byl aplikován Fyto-fitness Complex naředěný vodou v poměru 1: 100, a poté opakovaně v polovině měsíce července, srpna a září Fyto-fitness Basic+ ředěný vodou v poměru 1: 500.

Po dobu od rašení již počátkem dubna nevykazovaly rostliny známky poškození ranními mrazíky, vývoj květních hroznů nastal již koncem dubna, po odkvětu prokazovaly rostliny sprchavost hroznů do 5 %, po celou dobu vegetace od června do začátku druhé srpnové dekády nebylo potřeba nasazovat preventivní ochranné ani léčebné postřiky proti plísňovým onemocněním
ani proti peronospoře. K uvedeným postřikovým přípravkům aplikovaným v polovině měsíců srpen a září, jak je uvedeno výše, byl z preventivně ochranných důvodů přidán v koncentracích dle doporučení výrobců prostředek IQ-Crystal a Acrobat MZ. Na konci měsíce října bylo sklizeno celkem 11,5 kg hroznů, cukernatost 22,5° NM.

Srovnávací vzorek shora uvedené révy vinné, odrůda Rulandské bílé, soubor 20 hlav ve stáří 7 let, vedení střední, v době listového pupenu ve stádiu „myšího ouška“, byl ošetřen prostředkem Sulka ve formě oplachového vodného postřiku v koncentraci 4 %. Ranními mrazíky v první dekádě měsíce května bylo poškozeno cca 5 % výhonů, které byly vyřezány. Před květem (tj. před rozpukem květních pupenů) na počátku měsíce června byl aplikován postřik přípravkem Sulikol 750 SC společně s prostředkem Kuprikol 50 v koncentracích doporučených výrobcem. Sprchavost činila cca 20 %.

Po odkvětu ve třetí dekádě měsíce června byl aplikován preventivní ochranný postřik směsným roztokem přípravků IQ-Crystal a Acrobat MZ v koncentraci doporučené výrobci, tento roztok opětovně co 14 dnů v průběhu července a do poloviny srpna. Ve druhé polovině srpna byl porost z důvodu začínajícího výskytu plísně šedé a počínajícího odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) ošetřen směsným roztokem přípravků IQ-Crystal, Acrobat MZ a Wuxal Kalcium
v koncentraci doporučené výrobci. Na v polovině měsíce října bylo sklizeno celkem 8,5 kg hroznů, cukernatost 19,5° NM.  

Broskvoně

Stromky (5 kusů) broskvoně obecné (Prunus persica var.lanuginosa f. pretiosa), odrůda Redhaven byly počátkem měsíce února ošetřeny přípravkem Syllit 65 WP v koncentraci doporučené výrobcem společně s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl opakován před květem, stádium květních pupenů „myší ouško“.  Po odkvětu byl aplikován Fyto-fitness Complex naředěný vodou v poměru 1: 100, a poté opakovaně v polovině měsíce července
a srpna Fyto-fitness Basic ředěný vodou v poměru 1: 500. Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou
v poměru 1: 500 byl aplikován po sběru plodů.

Srovnávací vzorek stromků (5 kusů) broskvoně obecné (Prunus persica var.lanuginosa f. pretiosa), odrůda Redhaven nebyly v měsíci únoru a před květem ošetřeny vůbec, ve stádiu rozpuku listových pupenů byl pozorován výskyt kadeřavosti. Napadené listy byly otrhány a koncové výhony
na větvích byly ošetřeny přípravkem Syllit 65 WP v koncentraci doporučené výrobcem společně
s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik Fyto-fitness Basic ředěný vodou
v poměru 1: 500 byl opakován dvakrát po 7 dnech. Další výskyt kadeřavosti nebyl dále pozorován.

Oba shora uvedené vzorky broskvoní byly v dalším roce ošetřeny počátkem měsíce února s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik Fyto-fitness Complex naředěný vodou
v poměru 1: 100 byl opakován před květem, stádium květních pupenů „myší ouško“ a pak ještě jednou po odkvětu, a poté opakovaně v polovině měsíce července a srpna byl aplikován
Fyto-fitness Basic ředěný vodou v poměru 1: 500. Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru
1: 500 byl aplikován po sběru plodů. Výskyt kadeřavosti nebyl pozorován.

Srstka angrešt

Vzorek 5 stromků srstky angreštu (Ribes uva-crispa), odrůda Zlatý fík, stromkový, byl počátkem měsíce dubna ošetřen přípravkem Discus v koncentraci doporučené výrobcem společně s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl opakován před květem prostředkem Fyto-fitness Complex naředěným 1:100, a pak ještě jednou po odkvětu přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 500. Po celou dobu vegetace nebyl pozorován výskyt amerického padlí angreštového.

Srovnávací vzorek stromků (5 kusů) srstky angreštu (Ribes uva-crispa), odrůda Zlatý fík,
byl počátkem měsíce dubna ošetřen přípravkem Discus v koncentraci doporučené výrobcem, postřik přípravkem Diskus v koncentraci doporučené výrobcem byl opakován před květem a pak ještě jednou po odkvětu. Po 14 dnech byl pozorován výskyt amerického padlí angreštového. Proto byl aplikován přípravek Discus v koncentraci doporučené výrobcem společně s Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100.  Další výskyt amerického padlí angreštového pak již nebyl dále pozorován.

Oba shora uvedené vzorky stromků (10 kusů) srstky angreštu (Ribes uva-crispa), odrůda Zlatý fík byly v dalším roce ošetřeny počátkem měsíce dubna prostředkem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl opakován před květem prostředkem Fyto-fitness Complex naředěným 1:100, a pak ještě jednou po odkvětu přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 500. Po celou dobu vegetace nebyl pozorován výskyt amerického padlí angreštového.

Smrk

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100. Takto naředěný roztok byl aplikován
na porost 30 stromků smrku ztepilého (Picea abies, excelsa), stáří 2 roky. Stromky (řada
10 jedinců) ošetřované ve 2-5 roce života vždy v měsíci březnu, červnu a srpnu shora uvedeným naředěným roztokem Fyto-fitness Basic+ , v měsíci květnu pak přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným 1:100, měly v měsíci prosinci průměrnou výšku 212 ± 3 cm, průměr kmene ve výšce 10 cm nad zemí v průměru 8,2 ± 0,5 cm, 10 jedinců ošetřovaných stejným způsobem
až ve 3-5 roce života měly v měsíci prosinci průměrnou výšku 195 ± 5 cm, průměr kmene ve výšce 10 cm nad zemí v průměru 6,8 ± 0,6 cm, u neošetřovaných 10 jedinců v měsíci prosinci průměrnou výšku 145 ± 12 cm, průměr kmene ve výšce 10 cm nad zemí v průměru 5,0 ± 1,2 cm.

Řepka olejka

Řepka olejka (Brassica napus) odrůda Lagoda, ozimá, 600 g semen vysetých a pěstovaných
na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů bylo 14 dnů po vzejití porostu ošetřeno postřikem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik byl zopakován po 20 dnech od vzejití výsevu přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou
v poměru 1: 100. Počátkem měsíce dubna a počátkem května byl porost ošetřen přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 500. Bylo sklizeno 36,8 kg olejnatých semen
při jejich vlhkosti 5 %.

Srovnávací vzorek 600 g semen vysetých ve stejné době jako dříve uvedený a pěstovaný
na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů nebyl prostředkem
Fyto-fitness ošetřen vůbec. Bylo sklizeno 31,0 kg olejnatých semen při jejich vlhkosti 5 %.

Řepa krmná

Krmná řepa (Beta vulgaris L. conv. (ssp.) crassa) odrůda Dorka, 200 g semen vysetých
a pěstovaných na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů bylo 14 dnů
po vzejití porostu ošetřeno postřikem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100.  Postřik přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou v poměru 1: 100 byl proveden
po 14 dnech po vyjednocení výsevu. Počátkem měsíce června a počátkem měsíce července byl porost ošetřen přípravkem Fyto-fitness Basic naředěným vodou v poměru 1: 100. Bylo sklizeno 817 kg bulev krmné řepy.

Srovnávací vzorek 200 g semen vysetých ve stejné době jako dříve uvedený a pěstovaných na kontrolní ploše 100 m2 podle standardních pěstitelských postupů nebyl prostředkem Fyto-fitness ošetřen vůbec. Bylo sklizeno 779 kg bulev krmné řepy.

Okurka k nakládání

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto naředěný roztok byl aplikován
na sazenice (soubor 2x20 rostlin) přímého venkovního výsevu okurky seté (Cucumis sativus) nakládačka odrůda ORNELLO F 1, spon 90x25 cm, ve stádiu prvních pravých lístků (15. květen). Pak byl přípravek Fyto-fitness Complex naředěn vodou v poměru 1: 100 a aplikován
na tytéž rostliny za cca 60 dnů. Po celou dobu květen-srpen byly rostliny ve výborné kondici,
bez viditelného napadení listů a plodů chorobami či škůdci, nebylo třeba aplikovat ochranné postřiky. Zálivka 2x týdně 10 litrů vody/m2 plochy záhonu, k dodání živin byl aplikován Cererit v dávce doporučené výrobcem. Počátkem měsíce září poklesly minimální denní teploty ke 2 °C,
což se projevilo v průběhu 10 dnů odumíráním listů, zastavením tvorby květů a vývinu plodů. Poškozené listy a plody byly odstraněny a na rostliny byl aplikován Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru 1: 100. Po té během 2 – 3 dnů se vitalita rostlin zvýšila, obnovil
se jejich původní stav a rostliny dále rodily až do zámrazu v měsíci listopadu. Výnos při sběru okurek cca 10 cm dlouhých byl 42,3 kg okurek z pěstované plochy.

Srovnávací vzorek (soubor 2x20 rostlin) okurky seté shodný jako shora uvedený nebyl po celou dobu ošetřen žádným postřikem Fyto-fitness. V průběhu vegetace byly aplikovány postřiky přípravkem Kuprikol 50 koncem měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem a třikrát přípravkem Previcur (polovina měsíce června, polovina měsíce července, polovina srpna) v koncentraci doporučené výrobcem. Na počátku měsíce srpna, kdy se na rostlinách začaly vyskytovat svilušky chmelové a mšice, byly rostliny ošetřeny prostředkem Floramite 240 SC
a Mospilan 20 SP v koncentraci doporučené výrobcem.  Po chladných dnech v měsíci září, jak je uvedeno shora, vegetace rostlin byla ukončena. Výnos při sběru okurek cca 10 cm dlouhých byl 22,9 kg okurek z pěstované plochy.

Rajče tyčkové

Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou v poměru 1: 100.  Takto naředěný roztok byl aplikován pátý den po výsadbě na sazenice (soubor 20 rostlin) rajčete tyčkového (Lycopersicon lycopersicum) TORNÁDO F1, 5 rostlin na 1 m2, vysázených na venkovní záhon ve stádiu šestého pravého lístku (20. květen). Pak byl přípravek Fyto-fitness Complex naředěn vodou v poměru 1: 100 a aplikován na tytéž rostliny za cca 60 dnů. Po celou dobu květen-srpen byly rostliny ve výborné kondici,
bez viditelného napadení listů a plodů chorobami či škůdci, nebylo třeba aplikovat ochranné postřiky. Zálivka 3x týdně 10 litrů vody/m2 plochy záhonu podmokem, k dodání živin byl aplikován Cererit v dávce doporučené výrobcem. Počátkem měsíce září poklesly minimální denní teploty ke 2 °C, což se projevilo v průběhu 1-3 dnů odumíráním listů, zastavením tvorby květů
a vývinu plodů. Poškozené listy byly odstraněny a na rostliny byl aplikován postřik aplikován Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru 1: 100. Po té během 2 – 3 dnů se vitalita rostlin zvýšila, obnovil se jejich původní stav a rostliny dále rodily až do zámrazu v měsíci listopadu. V polovině měsíce října byl opět aplikován postřik Fyto-fitness Basic+ naředěný vodou v poměru
1: 500. Výnos při sběru rajčat ve stádiu plné zralosti v průběhu července až října byl 41,6 kg rajčat z pěstované plochy.

Srovnávací vzorek (soubor 20 rostlin) rajčete tyčkového pěstovaný shodným jako shora uvedeným způsobem ale nebyl po celou dobu ošetřen žádným z prostředků Fyto-fitness. V průběhu vegetace byly navíc na rostliny aplikovány postřiky přípravkem Kuprikol 50 koncem měsíce května v koncentraci doporučené výrobcem a třikrát přípravkem Previcur (polovina měsíce června, polovina měsíce července, polovina srpna) v koncentraci doporučené výrobcem. Po chladných dnech v měsíci září, jak je uvedeno shora, vegetace rostlin byla ukončena. Výnos při sběru rajčat ve stádiu plné zralosti v průběhu července až října byl 20,9 kg rajčat z pěstované plochy.

Květák letní

Květák letní (Brassica oleracea convar. botrytis) odrůda BRILIANT, 400 ks sazenic, plocha 100 m2 byl 14 dnů po výsadbě sazenic na pole ošetřen postřikem Fyto-fitness Basic+ byl naředěn vodou
v poměru 1: 100. Postřik přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou v poměru 1: 100 byl zopakován po 30 dnech od výsadby a pak ještě jednou 50 dnů od výsadby sazenic přípravkem Fyto-fitness Basic v koncentraci 1: 500. V průběhu vegetace nebyl pozorován výskyt housenek bělásků. Při sklizni byl pozorován propad růžic pod 0,15 %, výnos standardních růžic květáku byl 321 kg.

Srovnávací vzorek 400 ks sazenic, plocha 100 m2, vysazený ve stejné době jako předchozí, nebyl prostředkem Fyto-fitness ošetřen vůbec. V průběhu měsíce června byl pozorován zvýšený výskyt housenek bělásků, porost byl proto ošetřen prostředkem Explicit Plus dle doporučení výrobce. Propad růžic byl 3,80 %, výnos z plochy byl 249 kg standardních růžic květáku.

Zelí hlávkové letní

Zelí hlávkové letní (Brassica oleracea convar. Capitata) odrůda Lena F1, 400 ks sazenic, plocha
100 m2 bylo 14 dnů po výsadbě sazenic na pole ošetřen postřikem Fyto-fitness Basic+ naředěným vodou v poměru 1: 100. Postřik přípravkem Fyto-fitness Complex naředěným vodou v poměru
1: 100 byl zopakován po 30 dnech od výsadby a pak ještě jednou 50 dnů od výsadby sazenic přípravkem Fyto-fitness Basic v koncentraci 1: 500. V průběhu vegetace byl porost minimálně napaden housenkami bělásků, takže nebylo třeba aplikovat chemickou ochranu. Při sklizni byl výnos standardních hlávek zelí 488 kg.

Srovnávací vzorek 400 ks sazenic, plocha 100 m2, vysazený ve stejné době jako předchozí, nebyl prostředkem ošetřen vůbec. V průběhu měsíce července byl pozorován zvýšený výskyt housenek bělásků, který byl ošetřen prostředkem Explicit Plus dle doporučení výrobce. Výnos z plochy byl 432 kg standardních hlávek zelí.