Kontaktujte nás:

Tel.: +420 773 025 591 

info@biofitos.eu

Sociální sítě:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2016 BIO Fitos

O nás

Jádro společnosti BIO Fitos tvoří renomovaní vědci, kteří svůj život zasvětili bádání v oblasti chemických věd a aplikované chemie.

Doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.

Vedoucí vývoje 

Doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. je docentem organické chemie na ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a vedoucím Centra pro syntézy za udržitelných podmínek a jejich management na stejném pracovišti. Jeho orientace ve výzkumu je zaměřena především na udržitelnost v chemii a chemickém průmyslu, na zelenou chemii, organickou syntézu, aplikovanou chemii a udržitelnou chemii pro zemědělství. Je autorem nebo vedoucím autorem více než 200 publikací a 35 patentů.

Ing. Miroslav KRÍŽ, PhD. se zabývá více jak 40 let prací v organických laboratořích se zaměřením na segmenty organické syntézy, pesticidní chemie, speciální chemikálie, léčiva, farmacie a syntéza přírodních látek. Dále se věnuje přípravou analytických standardů a stereo selektivní syntézy. Je spoluautorem více něž 53 publikací a 52 patentů. Ve společnosti BIO Fitos s.r.o. zastává funkci ředitele výzkumu. 

Ing. Miroslav KRÍŽ, PhD.

Ředitel výzkumu

Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. et dr. h. c. je profesorem na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a vedoucím laboratoře MALDI TOF hmotnostní spektrometrie na stejném pracovišti. Jeho orientace ve výzkumu je zaměřena především na pokročilou instrumentální analytickou chemii, zejména hmotnostní spektrometrii a kapilární elektroforézu. Je velmi aktivní v oblasti  optimalisace metod ale i průmyslových výrobních postupů, včetně aplikací metod umělé inteligence. Je autorem několika knih a kapitol v monografiích a dále autorem více než 500 publikací a 5 patentů. H index 32.

Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc et dr. h. c.